Husmandsstedet

Over bækken 1e, 5792 Årslev

Tlf. 5193 2741

Sådan behandler vi dine personoplysninger på Husmandsstedet

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25.05.2018

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi behandler oplysninger i forbindelse med at:

 

Hvilke personoplysninger behandler vi.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Du og din husstand er medlem af Husmandsstedet

Dette gælder også medlemmer af Stalden, som er en del af Husmandsstedet

Dit navn og adresse. Medlemsliste videregives til Revisor Morten Grønbek i forbindelse med årlig revidering af regnskab Ved udmeldelse opbevares medlemsoplysninger indtil revideret regnskab er godkendt af generalforsamlingen

Dit barn er medlem i Husmandsstedets fritids- eller juniorklub

 

Barnets og forældres navn, adresse, tlf.nr og evt. mailadresse. Evt. tlf. nr. på anden kontaktperson end forældre og ev.t særlige oplysninger om barnet

Barnets cpr.nr.

Oplysningerne er registreret på indmeldelsesseddel udfyldt og underskrevet af forældre.

Medlemsliste med barnets navn, adresse og cpr.nr. videregives til Faaborg-Midtfyn Kommunes fagsekretariat for Opvækst og læring. Medlemsliste med barnets navn og adresse videregives til Revisor Morten Grønbek i forbindelse med årlig revidering af regnskab

Ved udmeldelse opbevares medlemsliste med navn og adresse indtil revideret regnskab er godkendt af generalforsamlingen.

Medlemsoplysningssedlen som forældre udfylder ved indmeldelse makuleres ved udmeldelse

Du tilmelder dig et arrangement på Husmandsstedet

 

Navn, adresse samt enten tlf.nr eller mailadresse   Slettes umiddelbart efter arrangementets afholdelse

Du lejer lokaler på Husmandsstedet

 

Navn, adresse, tlf.nr. Liste over lejere der har betalt depositum for år der ligge udover indeværende regnskabsår videregives til Revisor Morten Grønbek i forbindelse med årlig revidering af regnskab Kopi af kvittering for leje af Husmandsstedet indgår i regnskabet og opbevares efter loven om opbevaring af regnskab i 5 år.
Du udfører frivilligt arbejde på Husmandsstedet Navn og tlf.nr. Hvis der udfører arbejde med børnene, indhentes børneattest   Alle oplysninger slettes så snart du ikke længere udfører frivilligt arbejde på Husmandsstedet.
Du er ansat på Husmandsstedet Navn, adresse, tlf.nr, mail, cpr.nr, CV, uddannelsesbevis, anciennitetsbevis. Hvis der udføres arbejde med børnene, indhentes børneattest

Personaleoplysninger videregives til Løn og personalekontoret i Faaborg-Midtfyn kommune, som står for lønudbetaling.

Lønregnskab med navn, adresse og cpr.nr videregives til Revisor Morten Grønbek i forbindelse med årlig revidering af regnskab

Kopi af ansættelsesbevis og evt. opsigelse opbevares i 5 år. Resten slettes ved ophør.

Lønregnskab indgår i regnskabet og opbevares efter loven om opbevaring af regnskab i 5 år.

Du er i praktik eller en praktiklignende ordning på Husmandsstedet

Navn, adresse, tlf.nr, mail, cpr.nr,

Hvis der udføres arbejde med børnene, indhentes børneattest

 

Slettes ved praktikkens ophør

 

Du er Erasmus+ Volontør på Husmandsstedet Navn, adresse, tlf.nr, mail, fødselsdato. CV og ansøgning. Nødvendige attester indhentes og opbevares af ICYE   Slettes ved hjemrejse.
Du får i forbindelse med kursusundervisning eller underholdning din indtægt indberettet til SKAT Navn, adresse, cpr.nr.

Indberettes til SKAT

Videregives til Revisor Morten Grønbek i forbindelse med årlig revidering af regnskab

Indgår i regnskabet og opbevares efter loven om opbevaring af regnskab i 5 år.

Medlemsoplysninger og personaledata opbevares i et aflåst skab i lokale med alarm.

Vores mailsystem gemmer automatisk din mailadresse, når du har skrevet til os. Du kan til en hver tid få din mailadresse slettet, og vi gennemgår med jævne mellemrum maillisten og sletter adresser, som vi ikke jævnligt bruger.

Du har ret til ar få indsigt i de oplysninger vi har om dig, og ret til at få urigtige oplysninger slettet. Se i øvrigt Databeskyttelsesforordningen kapitel 3.

Den selvejende institution Husmandsstedet CVR 21060674

Dataansvarlig Mona Lebrith Clausen, Daglig leder. Kan kontaktes på mail huset@husmandsstedet.dk eller tlf. 51932741 – 65992741

Kontakt information

Over Bækken 1E
5792 Årslev

Telefon 51 93 27 41

Husets telefontid:
Mandag til torsdag. Bedst imellem kl. 12-14

Eller send os en mail: huset@husmandsstedet.dk

Arrangementer

15. sep
15 sep 24
20. sep
08. nov
15. nov
15 nov 24
13. dec

Tilmeld dig nyheder fra Husmandsstedet.
Der er mulighed for at få en mail når vi har nye musik arrangementer.

Orientering

20 jun
20 jun 24