Husmandsstedet

Over bækken 1e, 5792 Årslev

Husmandsstedet

Velkommen til Husmandsstedet

Vi er stolte over vores lille perle på Midtfyn beliggende tæt ved Davinde og Tarup. Det naturskønne ved og omkring Husmandstedet danner muligheder for udeliv og aktiviteter tilknyttet huset. Husmandstedet er let at finde og med kort tidsafstand til større byer og motorvej. Tæt på station.

Husmandstedet er indrettet i en tidligere landejendom beliggende centralt i Sdr. Nærå ved Årslev. Har været i brug som aktivitetshus siden 1987, og danner nogle fantastiske rammer til hygge, formidling og nærvær.

Her kan man komme og lave de aktiviteter man har lyst til. Idéen er, at huset stiller rammerne til rådighed og brugerne selv organiserer aktiviteterne. Husmandsstedet er også dit sted.

Det er altså et brugerstyret hus – en brugerstyret forening med en brugervalgt bestyrelse. Denne bestyrelse vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Husmandsstedet er altså ikke en kommunal institution. Bevillingen bruges til at dække lønudgifter samt al drift af huset herunder vedligeholdelse. Alle nyanskaffelser og udgiftskrævende arrangementer dækkes via midler, som huset selv skaffer. Brugerne betaler selv for de materialer de bruger, og da vi desværre ikke har råd til meget rengøringshjælp, opfordrer vi husets brugere til selv at efterlade rummene rengjorte, og bære over med,  der ikke altid er som ’blæst’.

Medlemsskab koster 250 kr. årligt pr. husstand. Børn skal være fyldt 10 år, hvis de kommer alene. Om betaling for børn se venligst her

Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.

Husmandsstedet er derfor et dynamisk og levende fritidstilbud i lokalområdet, som er afhængig af medlemmernes initiativer og arbejdskraft.

Tag et inspirerende kig rundt på vores hjemmeside. Skulle du falde over evt. spørgsmål eller har du nogle gode ideer, hører vi naturligvis meget gerne fra dig.

Endnu en gang hjertelig velkommen til!

Kh Husmandsstedet

Daglig leder

Kære Alle

Jeg har siden marts 2011 været ansat som daglig leder på Husmandsstedet. Et job, som jeg er rigtig glad for.

Jeg har boet i Årslev siden 1989, og er i alle årene kommet på Husmandsstedet, så jeg har et godt kendskab til huset, og husets værdier.

Jeg er en årgang 59, er uddannet pædagog og har mange års ledelseserfaring. Jeg har bl.a. været leder af Bøgehøjskolens SFO her i Årslev og af Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Årslev/Sdr. Nærå har vi mange forskelligartede tilbud til os der bor her, hvor rigtig mange frivillige løfter vigtige opgaver både i foreninger og i kulturlivet. Heriblandt Husmandsstedet.

Jeg synes, det er fantastisk, at vi i vores lille by har et kultur- og aktivitetshus, der rummer så mange forskellige mennesker og aktiviteter. Jeg nyder at være en del af et levende og kreativt miljø på Husmandsstedet, hvor alle har mulighed for at beskæftige sig med det, de går op i. Her er små børn, store børn, unge, voksne og ældre i en skøn forening.

Måske har du en idé til en aktivitet, et foredrag, en koncert eller noget helt andet. Måske har du bare lyst til at være her og møde andre mennesker, og få en lille snak. Se mere herom på hjemmesiden.

Det er inspirerende og fuld af taknemmelighed at møde alle de frivillige, der yder en indsats og værner om vores hus. Uden jer var der ikke noget hus, så Tusind Tak for det.

Jeg vil arbejde for, at Husmandsstedet fortsat skal være en vigtig del af vores lokalsamfund, hvor alle føler sig velkommen, og glæder mig til at møde dig.

Kærlig hilsen Mona.

Træffes bedst på telefon mandag til torsdag fra 12-14

Ellers kig forbi. Vi har altid kaffe på kanden og tid til en lille sludder.

Ansatte

 

Der er ansat 2 medarbejdere i eftermiddagstilbuddet – Kurt og Mona.

Udover det er vi heldige at være et hus med mulighed for og rammer til forskellige folk i praktik eller jobtilbud samt frivillige, der giver en hånd med. Hvert år har vi 2 volontører fra forskellige lande i Europa, som også laver aktiviteter med børnene og hjælper til med det praktiske til arrangementer og aktiviteter.

Hvis der er mange børn tilmeldt eftermiddagsordningen, kan der i perioder være råd til at ansætte yderligere en timelønnet medarbejder.

Kurt
Kurt

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer er alle ildsjæle, som brænder for Husmandsstedet med hver sine baggrunde og interesseområder for stedet. Det skaber dynamik og inspiration med stor respekt for den gamle sjæl i huset.

Tage Gissel

Formand

Bent Bjerring

Næstformand

Stig Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Buhelt

Bestyrelsesmedlem

Hanne Olesen

Bestyrelsesmedlem

Rikke Eriksen

Suppleant

Aster Schepel

Suppleant

Volontører

I år har vi to volontører. Det er Rosa fra Spanien og Katharina fra Tyskland.

Volontørerne arbejder i en periode på 10 måneder som frivillige på Husmandsstedet . De bor hos værtsfamilier i byen.

Værtsfamilie

Husmandsstedet modtager  2 Volontører om året, som hver især beriger huset med deres personlighed og mange kompentencer.
Volontørerne arbejder gratis, og bor hvor det er muligt.

Har du lyst til at have et ungt menneske fra anden kultur boende i en periode på 3 – 9 måneder, hører vi meget gerne fra dig. Du tilbyder kost og logi. Lommepenge og transportudgifter dækkes af ICYE.

Nærmere beskrivelse kan fås hos Mona – husets daglige leder.
Volontørerne kommer til Danmark for at lære sprog og kultur til videre uddannelse.

Vedtægter

Husmandsstedet er et aktivitetshus, der er indrettet i en tidligere landejendom beliggende centralt i Sdr. Nærå. Huset har været brugt som aktivitetshus siden 1987.

Her kan man komme og lave de aktiviteter man har lyst til. Idéen er at huset stiller rammerne til rådighed, brugerne organiserer selv aktiviteterne.

Det er altså et brugerstyret hus – en brugerstyret forening med en brugervalgt bestyrelse. Denne bestyrelse vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Husmandsstedet er altså ikke en kommunal institution. Bevillingen bruges til at dække lønudgifter samt al drift af huset herunder vedligeholdelse. Alle nyanskaffelser og udgiftskrævende arrangementer dækkes via midler, som huset selv skaffer. Brugerne betaler selv for de materialer de bruger og da vi desværre ikke har råd til ret meget rengøringshjælp, opfordrer vi husets brugere til selv at efterlade rummene rengjorte, og til at bære over med at der ikke altid er ’blæst’.

Medlemsskab koster 200 kr. årligt pr. husstand. Børn skal være fyldt 10 år hvis de kommer alene. Om betaling for børn se senere.

Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.

Husmandsstedet et dynamisk og levende fritidstilbud i lokalområdet. Et tilbud der er helt afhængig af medlemmernes initiativer og arbejdskraft. Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.

Fødevarestyrelsens Smiley

Link til Fødevarestyrelsens smiley ordning: Se her

Kontakt information

Over Bækken 1E
5792 Årslev

Telefon 65 99 27 41
Mobil 51 93 27 41

Husets telefontid:
Mandag til torsdag. Bedst imellem kl. 12-14

Eller send os en mail: huset@husmandsstedet.dk

Arrangementer

Tilmeld dig nyheder fra Husmandsstedet.
Der er mulighed for at få en mail når vi har nye musik arrangementer.

Orientering

  • Ingen beskeder lige nu