Hvornår

07/06/2023 - 14/08/2023    
0:00
Det er en glad bestyrelse, der i dag kan fortælle at fra 1. august har Husmandsstedet fået en ny daglig leder.
Hun hedder Caroline Pape Nielsen, og er sikkert kendt blandt en del af jer her i byen.
Vi vil snarest melde en dato ud, for hvornår I kan komme og byde Caroline velkommen og sige farvel til Mona.
Bestyrelsen ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med Caroline til gavn for vores fælles hus.
Her skal lyde et varmt velkommen til dig Caroline