Hvornår

03/04/2024    
19:00 - 20:30

Husmandsstedets generalforsamling 

Onsdag d. 3.april 2024  kl. 19.00

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af referent
  1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens

          beretning.

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og

          budget

  1. Fastsættelse af kontingent.
  1. Behandling af indkomne forslag.  Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest d.25.marts
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  2. Eventuelt