Hvornår

29/03/2023    
19:00 - 21:00

Generalforsamling
Onsdag d. 29.marts kl. 19.00
Der indkaldes til Husmandsstedets ordinære generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op.