Hvornår

29/03/2022    
19:00 - 21:00

Generalforsamling

Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00

 

Der indkaldes til Husmandsstedets ordinære generalforsamling.  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Evt.

Der er et par ledige pladser i bestyrelsen. Vi kan love dig en spændende valgperiode med indflydelse på Husmandsstedets fremtid. Hvis du vil vide mere om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er du velkommen til at kontakte os. 

Kom og vær med.