Hvornår

14/09/2021    
19:00

Generalforsamling

Tirsdag d. 14.september kl. 19.00

 

Der indkaldes til Husmandsstedets ordinære generalforsamling.  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op.

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Evt.