Hvornår

25/08/2020    
19:00 - 21:00
Pladser: 44/45

Generalforsamling

Tirsdag d. 25. august. 2020  kl. 19.00

 

Der indkaldes til Husmandsstedets ordinære generalforsamling.  Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Evt.

Det vil glæde os, hvis du vil melde dig til via denne side, så vi får en fornemmelse af, hvor mange der kommer

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.