Morten Grønnegård

Revisor Morten Grønbek støtter huset med økonomisk rådgivning og reviderer vores
regnskab på meget favorable vilkår.

 

Det har stor betydning for vores økonomiske drift med sparring fra faglig kompetence. Tusind tak!