Vedtægter

Husmandsstedet er et aktivitetshus, der er indrettet i en tidligere landejendom beliggende centralt i Sdr. Nærå. Huset har været brugt som aktivitetshus siden 1987.

Her kan man komme og lave de aktiviteter man har lyst til. Idéen er at huset stiller rammerne til rådighed, brugerne organiserer selv aktiviteterne.

Det er altså et brugerstyret hus – en brugerstyret forening med en brugervalgt bestyrelse. Denne bestyrelse vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Husmandsstedet er altså ikke en kommunal institution. Bevillingen bruges til at dække lønudgifter samt al drift af huset herunder vedligeholdelse. Alle nyanskaffelser og udgiftskrævende arrangementer dækkes via midler, som huset selv skaffer. Brugerne betaler selv for de materialer de bruger og da vi desværre ikke har råd til ret meget rengøringshjælp, opfordrer vi husets brugere til selv at efterlade rummene rengjorte, og til at bære over med at der ikke altid er ’blæst’.

Medlemsskab koster 200 kr. årligt pr. husstand. Børn skal være fyldt 10 år hvis de kommer alene. Om betaling for børn se senere.

Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.

Husmandsstedet et dynamisk og levende fritidstilbud i lokalområdet. Et tilbud der er helt afhængig af medlemmernes initiativer og arbejdskraft. Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.