Bestyrelse

Bestyrelsen vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer er alle ildsjæle, som brænder for Husmandsstedet med hver sine baggrunde og interesseområder for stedet. Det skaber dynamik og inspiration med stor respekt for den gamle sjæl i huset.
 
Bestyrelsen som blev valgt på generalforsamlingen d. 8. marts 2016 har konstitueret sig som følger:
 

 
 
Gerda Hvelplund, Formand
 Jesper Hartmann,- Næstformand 
 
Thomas Elkjær, kasserer  
 
Karen Marie Grøftehauge.
 

Tage Gissel
 
Aster Schepel, første suppleant
 
Bent Bjerring, anden suppleant
 
 

Forsiden


Daglig leder

Personale

Nyt billede på vej

Volountører