22/03-2018

Bestyrelsens beretning


Årsberetning 2017 – 2018.

Velkommen: Det er mig en glæde at fremlægge årsberetningen for 2017-2018.

Vi befinder os jo i et hus med mange aktiviteter og muligheder.

Jeg har tænkt mig at gøre beretningen lidt anderledes i år, idet jeg vil inddrage bestyrelsen og dem der arbejder her. Jeg er selv spændt på resultater, men skal vi ikke bare begynde.

 Vi vil starte med de aktiviteter, som foregår hver uge. Jeg vil først give ordet til

Mona            :

Fritidsklubben : Også i 2017 har der været god tilslutning til Husmandsstedets Fritidsklub. I forårs- sæsonen er medlemstallet altid dalende, men når vi starter op efter sommerferien, er der fuld fart på igen. I august havde vi 105 børn på listen. Når børnene starter på deres interesser i efteråret, ligger fremmødet på omkring 40 børn om dagen.

Vi er 2 ansatte, så der er nok at se til.  Lige når alle de nye børn starter, har vi lidt ekstra hjælp i form af en medhjælper-vikar. Heldigvis kommer der 2 volontører fra starten af september, og det er en helt uvurderlig hjælp, som både voksne og børn værdsætter i meget høj grad. I år har vi endda været så heldige at vores volontører har stor erfaring og uddannelse i arbejdet med børn.

Det er vores opfattelse, at børnene har rigtig stor gavn af skiftet fra SFO til klub. Her mødes børn fra begge skoler i byen, og der dannes nye venskaber.

På Husmandsstedet er det en vigtig værdi at børnene lærer at tage ansvar for deres egen frie tid. De har stor indflydelse på hvad der skal foregå i huset, og det fremmer i høj grad deres selvstændighed. De vigtigste krav der stilles til børnene er, at de passer godt på hinanden og på vores fælles hus. Husmandsstedet skal være et sted, hvor alle føler sig godt tilpas.

Når børnene kommer fra skole er de meget sultne, så de går straks ombord i dagens menu i Cafeen. Derefter spredes de rundt i huset. Nogle går i Krea-værkstedet, andre går i Loen til en god gang stikbold, bordtennis, dans eller andet. Nogle finder de små kroge, som vi har så mange af i huset og hygger sig med vennerne, andre kaster sig over computerspil eller brætspil, og når vandstanden og temperaturerne tillader det, er der altid en flok der trækker i vores alt for store vaders, og går på opdagelse i bækken.

Hver anden uge holder vi børnemøde. Her kan børnene komme med ideer til aktiviteter og drøfte ting, som har betydning for deres hverdag i huset. De voksne bruger også møderne til at informere om kommende aktiviteter og andre relevante ting.

I slutningen af 2017 måtte vi sige farvel til vores meget afholdte pædagog Peter. Heldigvis kunne vi starte det nye år op med en ny fremragende medarbejder, i det vi fik ansat Kurt Klindt, som er godt kendt i lokalområdet.

 

Juniorklubben 2017.

Juniorklubben som er for børnene i 5. og 6. klasse har åbent mandag aften kl. 18.30 - 20.30.

I 2017 har der ikke været så stor tilslutning. Det skyldes for en stor del, at børnene går til andre aktiviteter om mandagen. Med et fuldt booket hus, har det ikke været muligt at ændre åbningsdag, selvom en del har ytret ønske om det.

Til gengæld hygger de børn, der kommer her, sig rigtig meget. Der har været omkring 20 børn pr. aften, og af og til kunne man godt tro, at der var en del flere, med det leben der kan være her.

Også i juniorklubben er det børnenes eget initiativ og ønsker, der er bestemmende for, hvilke aktiviteter der er på de enkelte klubaftner.

 

 

Datastue       : Hver mandag og tirsdag formiddag i vinterhalvåret er der åben datastue fra kl. 9.30 – 11.30. Og, ja, jeg kan bekræfte at der fortsat er behov for hjælp til de mange aktiviteter, der foregår via computeren. Der er også hjælp til Smart phone og Tablets/ Ipad. Der er to professionel hjælpere Leif og Jens Chr., og så laver jeg kaffe og hjælper med småting. Det er nogle hyggelige timer.

Tage              : Musik arrangementer, Qigong og Yoga

I 2017 havde vi 4 koncerter på Husmandsstedet.

I januar fyrede The Cornfeds fra Randers den af med beskidt sydstatsblues ... og der blev danset heftigt i Loen - og god aktivitet ved baren.

I marts spillede fynske Norlans Stemme - Det 4 mand store orkester spiller og fortolker Allan Olsens musik med stor respekt for de originale numre.

En søndag eftermiddag i april kom Lasse Helner forbi og spillede sange fra sit eget bagkatalog fulgt op af fortællinger fra en snart 60 årig karriere i fynsk og dansk rockhistorie.

Og endelig havde vi i november besøg af den fynske musiker Torben Kjær som fortolkede og fortalte om Bob Dylans sang- og tekstunivers.

I en anden boldgade, men stadig i den smukke Lo har der i 2017 i samarbejde med Årslev Gymnastikforening været afholdt både Qigong og Yoga kurser.

Qigong er kinesisk helsegymnastik i stil med Yoga. Det er en motionsform, som kombinerer fuld kropstræning med mindfulness. Det er langsom og rolig motion som styrker kroppen og beroliger sjælen. Marianne Gaarde underviser hver tirsdag aften ca. 20 kursister - 2 mænd og ca. 20 kvinder.

Der er også Yoga i Loen hver torsdag og hver anden tirsdag og instruktøren hedder Maria og der er også ca. 20 personer på hvert hold.

Strikkeholdet : Hver anden onsdag aften mødes 15 – 20 glade strikkere og hygger sig i hinandens

                         selskab.

Dart              : Et godt eksempel på at klubber opstå, når der er nogen de brænder for noget er

Dartklubben Den blev startet af vores pædagog Peter og fungerede året igennem.

 

Karen Marie : Udlejning, Fællesspisning, Kunstamatørmalerne

                       Udlejningen foregår torsdag imellem 17-18,30. Bestyrelsen skiftes til at sidde på kontoret.

Hvis man ikke er medlem, sker dette først. Derefter bliver der skrevet en kontrakt og der betales. Depositum på 500 kr. Ugen før festen kommer man og henter nøglen, der betales ligeledes et depositum på 100 kr. for nøglen. Ugen efter festen betales regningen.

 I år har der været rekord udlejning på 111.000 som er en meget vigtig indtægtskilde for stedet overlevelse.

Fællesspisning:  Fællesspisning er den første fredag i måneden undtagen i sommermånederne. De er vældig godt besøgt. Man er nødt til at have et loft på 70 personer + de mennesker, der laver maden. Derfor er tilmeld nødvendig, det sker senest torsdag middag før fællesspisningen. Man betaler 60 kr. pr. voksen og 20 kr. for børn. Der er et lille overskud, som bliv brugt på forskellige køb til Husmandsstedet. Man kan købe drikkelse, eller selv medbringe sammen med tallerken, bestik, glas og kop. Man skal huske at skrive i bogen, når man har lyst til at være en del af madholdet, som starter ca. kl. 14.30 med en tår kaffe.

 

Amatørmalere: Der males torsdag i ulige uger imellem kl. 10 – 13. Amatørmalerne skiftes til at medbringe brød og man lægger 10 kr. til kaffen.

Blomsterbindingskurser : Ja, vi har haft to velbesøgte kurser her i år. Et i foråret samt et i

                                           efteråret.

St. Hansfest : Vores årligt tilbagevendende St. Hans Fest med Fællesspisning, musik, sang og bål er

efterhånden blevet en tradition, som er kommet for at blive. Sidste år trak vi fulde huse. Vi besluttede os for at sidde i Loen, da vejret ikke rigtig var med os. Aftenens omdrejningspunkt blev gårdhaven, og takket være den nye dør fungerede det rigtig fint.

 

Giv`og ta`marked : Vi har haft et velbesøgt Gi´og ta´Marked, hvor folk kommer med alt det de ikke

længere kan bruge og tar` det med hjem, som de ikke kan undvære. Sidste år blev det dog lidt for meget idet der var en der også betragtede garderoben, som en del at markedet, hvilket betød at der var en, som manglede sin jakke, da hun skulle hjem. På trods af det var det et godt arrangement med glade folk i huset.

 

Thomas         :Arbejdsdag og fondsøgning

Jeg er blevet bedt om at fortælle om vores årlige arbejdsdag, hvor vi er en masse frivillige borgere, som samles på Husmandsstedet, og får lavet alle de ting der trænger til en kærlig hånd. Gjort lidt hovedrent, ordnet udendørsarealerne, malet og evt. sat nyindkøbte ting i brug.

Penge til meget af alt dette får vi gennem Fonde der søges, og private borgere der donerer beløb til Husmandsstedet. Blandt andet har vi et par i byen, som år efter år har støttet os med et rigtig flot beløb.

Fondene søges af Helle, som er utrolig dygtig til og få penge i hus. Senest har hun fået 50.000 kr. af Marius Pedersen fonden, som der blandt andet er købt en rengøringsmaskine for, som er til stor hjælp i det daglige. Derudover er der indkøbt en stor mængde planter til at forskønne gårdmiljøet med. Tidligere er der kommet penge ind, så det har været muligt og købe den store dobbeltdør i Loen, for at imødekomme larm over mod naboerne ved udlejning. Den blev også sat i af frivillige i byen. Mona er er altid vært ved noget lækkert i løbet af aftenen.

Nogle af de næste store poster vi skal finde penge til, er nye støjdæmpende vinduer i Loen, og en ny hoveddør. Gulvet i Loen holder heller ikke mange år endnu. Bent har tilbudt og give det en omgang nu, men det er ved og være tyndslidt.

Ølsmagning: Et altid velbesøgt og festligt og muntert arrangement.

Bent              :

Som bestyrelsesmedlem og medlem af huset har man mulighed for at blive involveret i mange forskelligartede aktiviteter. Så skal der lige plantes lidt buske eller males lidt…. eller hænges hylder op.

Der er altid brug for hjælpsomme hænder på Husmandsstedet… og man behøver ikke at være med i bestyrelsen for at give en hånd.

Jeg har været involveret i flere af vores musikarrangementer -mest som praktisk gris. Dagslys og Norlans Stemme, vores Cohen aften, Lasse Helner osv. Jeg kan kun varmt anbefale alle at støtte op om dem. Jeg føler mig underholdt og beriget hver gang, også selv om det ikke lige var nogen jeg kendte på forhånd. Prisen er jo, så alle kan være med.

Jeg har også deltaget i plantebyttedagen og det har både været hyggeligt og fornøjeligt, med gode plantesnak.

I det hele taget føler man mig altid velkommen, når man kommer på Husmandsstedet og jeg kan kun opfordre til at mange flere kommer og byder ind med noget i vores alle sammens beboerhus.

Sådan et hus lever kun, når det bliver brugt…. Og frivillige giver en hånd.

Ja, og så vil jeg da lige takke for at mine malerier og tegninger så tit har fået lov at hænge på husets vægge.

Det er jeg taknemmelig for.

Polymeren:  Samarbejdet med Polymeren har igen i år været rigtig godt. Vi har samarbejdet

omkring halloween, som er et kæmpe arrangement med Mona ved roret og 650 betalende gæster. Kulturdagen her i foråret er vi også med til at arrangere til glæde for hele områdets beboere. I hverdagen tager vi tager vi jævnligt ned i højhallen og spiller hockey med Husmandsstedets børn.

 

Spis sammen dag: Sidste forår var vi med i det landsdækkende Spis sammen arrangement for

ensomme ældre. Vi samlede 50 mennesker til frokost en fredag i maj måned. Det var frivillige der stod for arrangementet og de lokale handlende havde doneret råvarerne. Vi havde et par festlige timer med glade mennesker og sang fra højskolesangbogen.

 

 

Jesper           :Jubilæumsfest 30 år

 

Vi afholdte en dejlig 30 års jubilæumsfest for husmandsstedet i sensommeren 2017. Som udgangspunkt var alle borgere og brugere inviteret til at deltage. Vi ønskede på dagen både at vise hvad husmandsstedet har været, er og fremover vil være.  Der var generelt en god opbakning og vi fik mange gode gaver som så

vidt muligt direkte/indirekte er blevet givet tilbage til brugerne(fx penge, ny hjemmeside, fødselsdagskage etc..)

 

Vi tænkte, at den sjoveste måde at være sammen på er, når vi er sammen om noget. Derfor havde vi lavet et program på festdagen, hvor man skulle være aktiv i forskellige workshops om eftermiddagen samt mulighed for evt. At deltage i en mere traditionel fest om aftenen. Vejret var heldigvis med os om eftermiddagen – så der kom mange børn, unge, voksne og ældre nysgerrige og aktive brugere af husmandsstedet og fejrede husmandsstedet. Først var der kaffe, sodavand og fødselsdagskage og Mona bød velkommen. Der var også en fødselsdagssang og der blev spist godt med kage. Herefter gik de forskellige workshops i gang inde og ude. Aktiviteterne var lavet så der var noget alle kunne deltage i. Nogle havde et historisk præg over sig, andre var baseret på spil/leg og der var også mulighed for at udfolde sig kreativt. Sidst på eftermiddagen takkede vi af for første del af programmet og gjorde klar til aftenens program. Der var glædeligt mødt en god flok op til den del af arrangementet også. Maden var fremragende og der var lidt senere på aftenen liveband og baren var ligeledes åben. Festen gik godt og der blev danset igennem. Et ganske fint punktum for en rigtig god dag…

 

De mange gode gaver som vi fik vil vi selvfølgelig implementere i husmandsstedets daglige virke. Vi er meget taknemmelige for den opbakning og opmærksomhed vi fik på denne dag. Så, tak til alle dem der var med til at fejre husmandsstedet på denne dejlige dag.

 

Legoland: I sommers fyldte en bus med glade børn og tog i Legoland. Der var gratis billetter i en

Rema-reklame, og folk i byen var rigtig søde til at komme og forære os de billetter. Børnene havde en rigtig hyggelig tur.

 

Udlejninger på hverdags aftner: For at fortælle lidt om hvor meget huset bliver brugt på hverdags

aftner, vil jeg lige nævne de møder, der var sidste tirsdag, da vi holdt bestyrelsesmøde.

Kl. 17.00 Kulturdags-møde i Krea

Kl. 17.30 Qigong i loen

Kl. 18.00 Generalforsamling, Åløkke/Gabeled i Cafeen

Kl. 19.00 Danmark Dejligst i Krea

Kl. 19.15 Bestyrelsesmøde på kontoret

Kl. 19.15 Yoga i Loen

Ja, huset bliver flittigt brugt.

Fremtiden      : Clumeo . Vi arbejder meget på at indføre et nyt medlems og betalingssystem. Det er ikke helt oppe at køre endnu, men I vil høre mere om det

Ny hjemmeside : Til jubilæet fik vi en check på en ny hjemmeside fra Netplan. Vi har været i kontakt med dem, og sidst jeg talte med dem gav de udtryk for at den vil være færdig i løbet af sommeren.

Personalet     : I december måned sagde vores pædagog Peter op. Han havde fået en fuldtidsstilling.

Vi slog stillingen op og fik ikke mindre end 105 ansøgninger. Efter at have haft 8 til samtale ansatte vi Kurt Klint, som nu vil fortælle lidt om sig selv og jobbet.

 

Kurt               :Jeg har lovet at rejse mig og sige lidt om mig selv og mit job her på Husmandssted. 
Jeg hedder Kurt er 49 år bor i Årslev er gift og har 4 voksne børn.
Jeg er utrolig glad for jeg blev valgt til jobbet her på Husmandsstedet. Min daglig opgave bliver at være sammen med børnene og at hjælpe Mona så meget jeg kan med den daglig drift af Husmandsstedet. Jeg søgte jobbet da jeg syntes at det er meget livsbekræftende og spændende at arbejde med børn, og så er Husmandssted et sted vi alle har brug for i Årslev og det vil jeg rigtig gerne hjælpe med til at bevare.

Jeg har været i gang siden 3. Januar og alle mine forestillinger om jobbet er blevet indfriet til fulde, jeg er meget glad for mit job, kort sagt...jeg elsker mit job og håber og ser frem til rigtig mange gode år her på Husmandsstedet

Volontørerne :  Vi har i år haft 2 volontører, Tjasa og Susanna, og de vil nu fortælle lidt det at                    

 være voluntør på Husmandsstedet.

Ausanna       : My name is Susana,I’m twenty eight years old and I come from Spain.

From the moment I entered Husmandsstedet,I felt it was a unique and special place.

And after several months here, I have discovered my feelings were right!

What I love most about Husmandsstedet is that it’s a place where the kids feel welcome, loved and accepted.

They are surrounded by a fun and relaxed atmosphere and therefore it’s easier for us to establish a closer relationship with them, while they do the things they like.

I really enjoy spending time with them and playing any kind of game they love and sharing games and skills with them too!

Being a volunteer at Husmandsstedet gives me the opportunity to both share with them and learn from them in an inspiring and loving environment.

So far it’s been a very gratifying experience for me and one I’m very glad to be a part of!

 

Tjasa             : My name is Tjaša and am international volunteer from Slovenia, working in

Husmandsstedet this year. I have been present in Husmandsstedet since September 2017.

 

What can I say about my experience in Husmandsstedet so far? I can say that since the first day I arrived Mona welcomed me with huge smile on her face. From the moment I stepped through Husmandsstedet doors I felt welcomed and appreciated. By getting to know more people who run the house and activities in it I noticed how much love for that place they share and what the place means for community. It is a safe shelter, where everyone is welcome to come, sit, talk while enjoying their warm cup of tea or coffee. Because I mainly participate in after school club for children I would like to say more about that. Due to my educational background as a pedagogue I feel privileged to experience Danish way of working with children. Especially pedagogical work with children in Husmandsstedet where creating safe space for children is priority. It is a place where they can enjoy their free time after school. They can explore their creativity and just simply enjoying being kids, being themselves. Husmandsstedet creates environment where children can express themselves, their feelings and their ideas. They have right to say what they like, what they don’t like and what would they like to do. And for that for sure you need people who are able to create and allow such an atmosphere. I enjoy co-creating that with Mona, Kurt and Susana and growing as a person and as a pedagogue.

 

 

Kommunen:  Vores samarbejde med kommunen har i år været OK. Vi havde lidt problemer

omkring budgetlægningen, hvor vi hvert år skal checke og kæmpe for vores tilskud.

                      Til gengæld havde et meget positivt samarbejde med kommunen omkring isætning af døren i loen.

Tak                : Så skal der yde en stor tak til alle som støtter huset.

-          Tak til  Netplan, som sponserer vores hjemmeside og yder gratis IT-support..

-          Tak til alle som, betænker Husmandsstedet med gaver. Det giver os lidt større råderum og tingene bliver lidt sjovere.

-          Tak til havefolket, som sørger for at græsset er slået, og der er pænt omkring os. Vi søger faktisk folk til have gruppen.

-          Tak til Helle, som er flittig med at søge fondsmidler. Det gør at vi kan sætte nye tiltag i gang. Tak for det.

-          Tak til alle de ansatte, som yder en stor og uvurderlig indsats for at få hverdagen til at fungere. Uden jer ja, så ved jeg ikke, hvor vi ville være.

-          Tak til bestyrelsen for berigende diskussioner ved møderne. Vi er meget forskellige med hver vores kompetencer. Vi supplerer hinanden rigtig godt. Tak for et rigtigt godt samarbejde.

-          Ja, tak til alle som bakker op om Husmandsstedet, uden jer, ja, så havde vi ikke Husmandsstedet. 

 

13 marts 2018. Gerda Hvelplund.

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.